Русский
English

Список почтовых марок Беларуси

№№ марок по каталогу РБ №№ марок по каталогу Michel Наименование, номинал Дата выпуска Номинал, руб.РБ Цена, $ США Цена по кат. Michel Изображение
2021 год
1398 Марка «Косуленок» 12.01.2021 A 2,8  
1399 Марка «Бельчонок» 12.01.2021 N  
1400 Марка «Поросенок» 12.01.2021 M  
1401 Марка «Бобренок» 12.01.2021 H  
1398 Марка «Косуленок» + купон 12.01.2021 A 3,3  
1399 Марка «Бельчонок» + купон 12.01.2021 N  
1400 Марка «Поросенок» + купон 12.01.2021 M  
1401 Марка «Бобренок» + купон 12.01.2021 H  
1398 Малый лист «Косуленок» 12.01.2021 8XA 22,4  
1399 Малый лист «Бельчонок» 12.01.2021 8XN  
1400 Малый лист «Поросенок» 12.01.2021 8XM  
1401 Малый лист «Бобренок» 12.01.2021 8XH  
1398-1401 Блок «Зверята» 12.01.2021 2A+2N+2M+2H 5,6  
1402-1404 Блок 148. «Народные писатели Беларуси». Т. 10000 08.02.2021 3XN 2,1  
1402А-1404А Блок 148А. «Народные писатели Беларуси». (Безубцовый) Т. 5000 08.02.2021 3XN 2,5  
1405 Марка «Год быка» 08.02.2021 1,0  
1405 Малый лист «Год быка» 08.02.2021 6,0  

А = 60 коп.
В = 60 коп.
P=C = 2 руб. 4 коп.
N=1 руб. 50 коп.
M=1 руб. 74 коп.
H=1 руб. 86 коп.
K=1 руб. 14 коп.